مکان قرار دادن اخرین اخبار سایت ها در لاک اسکرین از طریف فید

-امکان قرار دادن تقویم برای لیست کارها در قفل صفحه

-امکان قرار دادن دکمه های دلخواه برای دسترسی سریع به تماس ها و ..

-امکان نمایش ساعت های دلخواه در پس زمینه ی لاک اسکرین

-امکان تعیین موقعیت نمایش ساعت توسط کاربر

-امکان انتخاب سبک و رنگ فونت های صفحه ی لاک اسکرین

-امکان قرار دادن دکمه های پخش موسیقی از جمله قبلی، بازی، مکث، بعدی

-امکان قرار دادن صدای زنگ دلخواه برای باز شدن صفحه

-انتخاب آیکون های دلخواه برای نمایش در صفحه قفل